Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu sözleşme bivendor.com sitesinde kullanıcı bilgileri bulunan ve/veya hizmeti satın almış olan ile (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır) Türk hukukuna göre kurulmuş olan ve varlığını Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No:3 Daire:10 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adreslerinde sürdürmekte olan Tekhnelogos Yazılım Ltd. Şti. (Bundan böyle BiVendor ve/veya Site olarak anılacaktır) arasında yapılmaktadır.

 1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen edinimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecektir. Kullanıcın bu hizmetlerden faydalanmak için Siteye ödeyeceği ücret Sitede yer alan paket fiyat listesi veya satış başına komisyon oranı ile belirlenecektir. Kullanıcının paket satın aldığı tarihteki fiyatlar paket süresinin sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içinde veya sonunda Site paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak kullanıcı paket süresi sonuna kadar ek mevcut paketi bir ödeme yapmayacaktır. Paket süresi sonunda üyelik yenilemek ya da yeni paket satın almak isteyen Kullanıcı o tarihteki güncel paket fiyat listesindeki ücreti ödeyecektir.
 2. İşbu sözleşmenin konusunu, Site üzerinde sunulan hizmetlerden, kullanıcının yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
 3. İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, Site tarafından kullanıcıya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcı ile alıcılar, Kullanıcı ile e-Ticaret Siteleri ve kullanıcı ile tedarikçiler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.
 4. Sitenin sunduğu hizmet, kullanıcının iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla Site tarafından sunulan ürün yayınlama, ürün güncelleme, ürün silme, entegrasyon ve benzeri uygulamaları ifade eder.
 5. Aşağıdaki hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları için geçerlidir.
 6. Kullanıcı işbu sözleşme şartlarını kabul ederek üyelik talebini tamamladığında üyeliği aktif olur ve kullanıcı sıfatını kazanır.
 7. Site üyeliği kişiseldir. Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifreye sahip olur. “Kullanıcı adı” her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Kullanıcı adları ve şifreler başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan Site sorumlu değildir.
 8. Siteye üye olurken seçtiğiniz şifre sadece sizin tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenizin seçimi ve korunması size aittir. Site şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.
 9. Kullanıcının şifresi kullanılarak e-Ticaret Sitelerinde Site aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Kullanıcı, bu fiillerden doğan zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Siteye üye olurken talep edilen bilgiler tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üye olunurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklarsan Site sorumlu değildir.
 11. Kullanıcı, başvuru esnasında vermiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Siteye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, Site’nin kullanıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
 12. Site, herhangi bir sebepten dolayı ve üyelere önceden haber vermeksizin üyelerinin profil sayfasına ve profil bilgilerinde değişiklik yapma hakkını elinde tutar.
 13. Her kullanıcı, Site’de yalnızca bir tek üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Eğer bir kullanıcının birden çok kayıt açtığı tespit edilirse, bu, Site kurallarının kesin bir ihlali sayılır, ve bu kullanıcının tüm üyelik kayıtları iptal edilir.
 14. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.
 15. “BiVendor“, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, sitenin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptalinin hakkını saklı tutar.
 16. Üyeler, kayıt ve/veya iletişim esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder. Site, üyelerinin kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ve teyit etmemektedir ve bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.
 17. Kullanıcı, ilanlarının e-ticaret sitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli kaynak dosyaları kendisinin temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kaynak dosyaların içeriğinden ve kullanıcının bu kaynak dosyayı kullanarak kullanıcı panelinde yapacağı her türlü işlemden kullanıcı sorumludur.
 18. Site’de bulunan bütün yazılı, resimli, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Site hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 19. Kullanıcı,  Site aracılığıyla e-Ticaret Sitelerine iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Ancak kullanıcı, Sitede yer alan kullanıcı panelini kullanarak düzenlediği ilan şablonlarını harici olarak başka internet sitelerinde kullanamaz. Bu durum gerçekleştiğinde Sitenin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.
 20. Kullanıcı, Siteyi kullanarak e-Ticaret sitelerinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka ve/veya ahlaka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; Sitenin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Site’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Kullanıcı, Site aracılığıyla e-Ticaret Siteleri üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Site, kullanıcının faaliyetlerinin işbu sözleşme koşullarına ve Sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, ahlaka aykırı olması,  mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, kullanıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Kullanıcı böyle bir durumda Siteden herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Sitenin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
 22. Site kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 23. Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.
 24. Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesajlardan, dosyalardan, ürünlerden veya hizmetlerden Site sorumlu değildir.
 25. Kullanıcı, Siteye aracılığıyla e-Ticaret Sitelerinde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca kullanıcı, ürün listelemesi yaptığı e-Ticaret Sitelerindeki yasaklı içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Kullanıcının bu listelerde yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka ve/veya ahlaka aykırılığından dolayı Siteye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı kullanıcı olacaktır. Sitenin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Sitenin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Site tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak Siteye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Site sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Sitenin sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

 

 1. Sitede satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde, kullanıcı bu hatayı düzeltecek şekilde ürün sunabilir veya siparişi iptal edebilir.
 2. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 3. Kullanıcı, e-Ticaret Sitelerindeki ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka ve/veya ahlaka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.
 5. Üyeler diledikleri takdirde ve diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.
 6. Site kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir kişi, tekrar Site’ye kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.
 7. Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
 8. Site, kullanıcıların etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.
 9. Kullanıcılar, kendilerinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı “BiVendor“un, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları “BiVendor” kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında “BiVendor “ un söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.
 10. Kullanıcının kayıt işlemini tamamlanması ile birlikte seçeceği paket hizmet süresi boyunca aktif olacak hesap kullanıma açılır. Seçilen paketteki hizmet süresi sonlanıncaya dek üyelik aktif olarak kullanılabilir. Bu süre sonunda kullanıcı, aboneliğini yeni paket seçerek yenilemediği veya başka bir pakete geçiş yapmadığı takdirde üyeliği pasif konuma alınır. Mevcut abonelik yenilendikçe, yeni paket satın alındıkça ve işbu sözleşme şartlarına uyulduğu sürece üyelik aktif biçimde devam eder. Sözleşme koşullarına uyulmaması durumunda Site sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
 11. Site tarafından sunulan hizmet paketlerinin bedelleri Sitede yayınlanmaktadır. Site hizmet bedellerini ve hizmet içeriğini dilediği zaman Sitede yayınlamak koşulu ile değiştirebilir. Üyeliği aktif durumda olan kullanıcılar aktif paketlerinin süresi dolana dek bu değişikliklerden etkilenmezler. Ancak yeni paket alma ya da mevcut paketi yenilemeleri durumunda güncel hizmet bedelleri ve hizmet içeriği geçerli olur.
 12. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.
 13. Bu sözleşme, hukuki ihtilaflar ayırt edilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanır ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri bu sözleşmenin uygulanmasında yetkilidir.
 14. Kullanıcı, Siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 15. Siteyi kullanmak isteyen ziyaretçiler ve üye olmak isteyen kişiler yukarıda belirtilen maddelerdeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
 16. Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan kampanyalar başlatabilir, duyurabilir, durdurabilir, kaldırabilir veya yeniden uygulamaya alabilir.
 17. Site, önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan yukarıda belirtilen maddelerde istediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

Teslimat ve İade Koşulları:

 

 1. BiVendor ‘dan alacağınız hizmetler  “Elektronik ortamda teslim edilebilir ürünler” kategorisindedir. Hizmetlerimiz elektronik ortamda müşterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir.
 2. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde BiVendor’u anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Ödeme işleminizi banka havalesi yada eft ile gerçekleştirmişseniz ödeme bilgilerinizi info@tekhnelogos.com adresine ileterek işlemleri hızlandırabilirsiniz. Kullanım ise en kısa sürede  sağlanacaktır.
 3. Kullanıcılarımız satın aldıkları pakete ait hizmet süresinin başlangıcını takip eden 7 takvim günü içinde BiVendor panel’ine)  girmemeleri durumunda ücretleri iade edilecektir. Aksi halde ücret iadesi olmayacaktır. Kullanıma ait raporlama ise BiVendor panel kayıtları dikkate alınarak yapılacaktır.
 4. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından info@ tekhnelogos.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması gerekmektedir.
 5. BiVendor, iade şartlarının sağlanması halinde nihai tüketici talebini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde ücret iadesi sağlanır.