Sorumluluk Reddi

Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, BiVendor ’un resmi görüşünü yansıtmaz.

BiVendor bu e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz.

BiVendor size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.

Disclaimer

This message and any files transmitted with it are confidential and intented solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may contain confidential, private information and may require non-disclosure liability. Any views and opinions presented in this e-mail and its attachments are solely those of the author and do not necessarily represent those of BiVendor.

BiVendor may not be held responsible for the use of information herein. If you are not the addresse or the one responsible for transmitting it to the addresse, do not use, copy, forward the content or the attachments of the e-mail and notify the sender immediately via e-mail and delete the e-mail and the attachments without saving any copies.

BiVendor can not guarantee the integrity and security of this message and accepts no liability for any possible damage caused by any viruses transmitted by this e-mail.